متعلقات دستگاههای ریسوگراف


شرکت مانا کویر وارد کننده دستگاه ریسوگراف از شرکت ریسو ژاپن می باشد. دستگاه ریسوگراف مخصوص چاپ و تکثیر با سرعت بالا، برای اولین بار توسط شرکت ریسو ژاپن به بازار دنیا عرضه شد. تکنیک چاپ در این دستگاهها، به نام تکنیک ریسوگرافی شناخته شده است، که از طریق ایجاد متن یا تصویر بر روی استنسیل (مستر) صورت می گیرد.

مانا کویر بعنوان اولین شرکت وارد کننده دستگاه های تکثیر ریسو گراف موفق به تسخیر بازار این محصول شده است و بعنوان وارد کننده جدیدترین دستگاه های چاپ و تکثیر ریسو در ایران شناخته می شود.

 • درام رنگی
 • درام دستگاه ریسو گراف
 • درام رنگی B4
 • درام A3 (دو رنگ هم زمان)
 • درام
 • میز دستگاه ریسو گراف بدون درب - تک کابینه
 • میز دستگاه ریسو گراف دارای درب - دو کابینه
 • میز دستگاه ریسو گراف بدون درب - دو کابینه
 • میز دستگاه ریسو گراف به همراه متعلقات آن (stand-D)
 • دستگاه تغذیه اتوماتیک ADF
 • دستگاه تغذیه اتوماتیک پشت و روی نسخه اصلی
 • صفحه ویرایش - Digitizer
 • کیت تغذیه کاغذ (Card Feed Kit)
 • کیت تغذیه پاکت (Envelope Feeder)
 • کارت شبکه Network Card
 • کیت تغذیه کاغذهای ضخیم SPEACIAL PAPER FEED KIT
 • کارت حافظه DOCUMENTRY STORAGE MEMORY CARD
 • دستگاه جداکننده اوراق (JOB SEPERATOR)
 • دستگاه کنترل مصرف (Key CARD COUNTER)
 • سیستم اتصال به کامپیوتر یک طرفه
 • سیستم اتصال به کامپیوتر دوطرفه
 • دستگاه مرتب کننده اوراق (Sorter)
 • دستگاه ترتیب کن اوراق ریسو (TC7100 (Collator