حریم خصوصی


شرکت مانا کویر، خود را متعهد به حفاظت از حریم خصوصی همه بازدیدکنندگان (آدرس سایت مانا کویر) می داند و به عنوان بخشی از تعهد خود نسبت به حریم خصوصی شما، این بیانیه محرمانگی  تهیه گردیده است. شما به عنوان مشتری ما می توانید بدون نیاز به وارد کردن هرگونه اطلاعات شخصی در شبکه جهانی اینترنت، از سایت مانا کویر بازدید کنید. مقدار اطلاعاتی که جمع آوری می گردد به اطلاعاتی که شما در اختیار ما قرار می دهید، بستگی دارد.

با ثبت یا درخواست اطلاعات در این سایت، شما اجازه می دهید تا اطلاعات شما بر اساس مفاد این خط مشی جمع آوری، استفاده و منتقل شود.

اطلاعاتی که شرکت از شما جمع آوری می نماید:

هنگام بازدید (آدرس سایت مانا کویر) از شما خواسته می شود که اطلاعاتی نظیر نام و جزئیات تماس خود را وارد کنید. همچنین ممکن است اطلاعاتی درباره استفاده شما از سایت در کنار اطلاعاتی که بوسیله نامه و یا ایمیل می فرستید، جمع آوری گردد.

افشاء

اطلاعاتی که در اختیار ما قرار می دهید در سرورهای امن شرکت قرار می گیرد. همچنین ممکن است اطلاعات جمع آوری شده درباره استفاده از سایت در اختیار اشخاص ثالثی قرار گیرد اما این موارد شامل اطلاعاتی که قابل استفاده برای تعیین هویت شما باشند نخواهد بود.

هر جا که رمز ورودی به شما ارائه شده (یا خود انتخاب نموده اید)، این رمز ورود شما را قادر خواهد ساخت تا به بخش های مشخصی از سایت دسترسی داشته باشید، حفظ و نگهداری از این رمز ورود بر عهده شخص شما خواهد بود. از شما خواسته می شود تا این رمز ورود را در اختیار هیچکس قرار ندهید.

متاسفانه انتقال اطلاعات از طریق اینترنت کاملاً امن نیست. علیرغم اینکه همه تلاش شرکت جهت حفاظت از اطلاعات شخصی شما به کار گرفته می شود، نمی توان امنیت انتقال اطلاعات شما تضمین گردد؛ بنابراین مسئولیت هرگونه انتقال بر عهده شما خواهد بود. با دریافت اطلاعات شما، از روش های سخت گیرانه و امنیتی در جهت تلاش برای جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به آن ها استفاده می گردد.

کشورهای خارج از جامعه اقتصادی اروپا همیشه قوانین حفاظت اطلاعات قوی ندارند. به هر حال همیشه برای اطمینان از اینکه اطلاعات شما مطابق این خط مشی استفاده شود تلاش خواهد گردید. مگر در مواردی که قانون ملزم بداند، هیچ بخشی از اطلاعاتی که شما در اختیار شرکت می گذارید در اختیار دیگران قرار نگرفته، به فروش نرسانده و توزیع نگردد.

در پایان اگر تجارت این شرکت وارد سرمایه گذاری مشترک با شرکت دیگری گردد و یا با موسسه ای دیگر ادغام یا به آن فروخته شود، اطلاعات شما به شرکا یا مالکان جدید اعلام خواهد شد.

IP ها و کوکی ها

این شرکت ممکن است اطلاعات کامپیوتر شما، از جمله آدرسIP، سیستم عامل و نوع مرورگر را جمع آوری کرده و جهت مدیریت و اهداف بازاریابی مورد استفاده قرار گیرد. این امر شامل داده های آماری درباره الگوها و عملکرد جستجوی شما در اینترنت بوده و نمی تواند هویت شما را تعیین کند.

کوکی ها بسته های کوچک اطلاعاتی هستند که روی کامپیوتر شما ذخیره می گردند. هنگامی که شما وارد سایت می شوید، سیستم شرکت کوکی هایی را روی کامپیوتر شما ذخیره خواهد کرد. مگر اینکه مخالفت خود را هنگام ارائه اطلاعات خود به شرکت اعلام کرده باشید. کوکی ها در دفعات بعدی بازدید از سایت، سرعت بیشتری می دهند. همچنین کوکی ها اجازه می دهند تا بتوان ترافیک سایت را کنترل و نظارت کرده و محتوای سایت برای شما شخصی سازی گردد. شما می توانید با فعال کردن تنظیمات خاص در مرورگر کامپیوتر خود از ذخیره کوکی ها جلوگیری کنید، در این صورت ممکن است نتوانید از برخی قابلیت های ویژه سایت استفاده نمایید.

امنیت و حفاظت از داده ها

این شرکت از اقدامات امنیتی استفاده می نماید تا اطلاعات شما را از دسترسی اشخاص غیر مجاز و عملکردهای غیر قانونی، خسارات اتفاقی، تخریب و نقصان مصون نگاه دارد. اطلاعات شما برای مدتی متعارف که قانون ملزم می داند، نگاهداری خواهد شد.

در موارد خاص ممکن است سایت حاوی لینک های الکترونیکی به سایت های دیگر باشد. در صورتی که بخواهید از این سایت ها بازدید کنید، خط مشی حفظ حریم خصوصی و اولویت های حریم خصوصی آن ها معتبر خواهد بود.

دسترسی و به روزآوری

شما این حق را دارید که از اطلاعات نگهداری شده خود آگاهی داشته و از شرکت بخواهید تا تغییراتی در آنها ایجاد نماید تا دقیق و به روز باشند. اگر به این امر تمایل داشتید، شرکت را در جریان بگذارید.

تغییرات در خط مشی حفظ حریم خصوصی ما

هرگونه تغییرات آتی در خط مشی حفظ حریم خصوصی شرکت بر روی سایت قرار خواهد گرفت و در صورت نیاز از طریق ایمیل نیز اطلاع رسانی خواهد شد.