آشنایی با دستگاه های تکمیلی چاپ


شرکت مانا کویر نمایندگی انحصاری دستگاههای تکمیلی چاپ از شرکتهای معتبر اروپایی را نیز دارا می باشد که عبارتند از:
  • دستگاههای مجله سازدستی و تمام اتوماتیک، ترتیب کن و فیدر با دمنده هوا (غلتکی و فوتکی) و دستگاههای پاکت پرکن نیمه صنعتی تولید شرکت پلاکماتیک PLOCKMATIC سوئد
  • دستگاههای برش هیدرولیک و چسب گرم تولید شرکت ریگو Rigo مجارستان
  • دستگاههای صنعتی خط تا، پرفراژ تمام اتومات و نیمه اتومات تولید شرکت کاس KAS انگلستان
  • دستگاههای صنعتی چند کاره خط تا، پرفراژ، برش، نیم تیغ و شماره زن تولید شرکت رولم Rollem انگلستان
  • دستگاههای صنعتی صحافی چسب گرم تولید شرکت مارکتی Marchetti ایتالیا