مواد مصرفی


شرکت مانا کویر وارد کننده دستگاه ریسوگراف از شرکت ریسو ژاپن می باشد. دستگاه ریسوگراف مخصوص چاپ و تکثیر با سرعت بالا، برای اولین بار توسط شرکت ریسو ژاپن به بازار دنیا عرضه شد. تکنیک چاپ در این دستگاهها، به نام تکنیک ریسوگرافی شناخته شده است، که از طریق ایجاد متن یا تصویر بر روی استنسیل (مستر) صورت می گیرد.

مانا کویر بعنوان اولین شرکت وارد کننده دستگاه های تکثیر ریسو گراف موفق به تسخیر بازار این محصول شده است و بعنوان وارد کننده جدیدترین دستگاه های چاپ و تکثیر ریسو در ایران شناخته می شود.

 • مرکب اصل ریسو ( فابریک)دارای هولگرام مانا کویر سایز A3
 • مرکب های رنگی A3 اصل ریسو ( فابریک)
 • مرکب های رنگی B4 اصل ریسو ( فابریک)
 • مرکب اصل ریسو ( فابریک) با چیپ ست مخصوص
 • استنسیل های اصل ریسو ( فابریک) دارای هولگرام مانا کویر
 • استنسیل اصل ریسو ( فابریک) A3
 • استنسیل اصل ریسو ( فابریک) B4
 • مرکب غیر فابریک بدون هولگرام مانا کویر
 • مواد مصرفی غیر فابریک - استنسیل
 • مرکب غیر فابریک بدون هولگرام مانا کویر و چیپ ست مخصوص مرکب ریسو
 • مرکب غیر فابریک
 • مرکب و استنسیل غیر فابریک
 • استنسیل اصل ریسو ( فابریک) دارای هولگرام در سایزA4
 • مرکب اصل ریسو ( فابریک)دارای هولگرام مانا کویر سایز B4
 • مرکب مشکی دستگاه TR اصل ریسو ( فابریک)
 • طرح شبنم بر روی مرکب اصل ریسو (فابریک)
 • هولگرام مانا کویر بر روی مرکب اصل ریسو (فابریک)